ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-14
ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10420
เบอร์โทรศัพท์ 02-318-0054 ต่อ 1015
email: academic_hu@rumail.ru.ac.th