ขอความร่วมมือ Reset Password ใหม่ เพื่อใช้งานกับระบบวารสารที่ ThaiJO Version ใหม่

07-02-2022

เรียนสมาชิกวารสารปณิธานทุกท่าน

 

ขอความกรุณาสมาชิกวารสารปณิธาน ได้ Reset Password ใหม่ เพื่อใช้งานกับระบบวารสารที่ Thaijo Version ใหม่
โดยทำตามคู่มือตามลิงก์นี้ 

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit

 

หมายเหตุ: หากท่านทำการ Reset Password ตามขั้นตอนในคู่มือแล้ว และไม่ได้รับอีเมลจาก Thaijo Admin หัวข้อเรื่อง Reset password ส่งเข้ามาในอีเมลของท่าน (ในหัวข้อที่ 3 จากคู่มือ) ให้ลองทำซ้ำในหัวหัวที่ 1 และ 2 ตามลำดับใหม่อีกรอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

บรรณาธิการวารสารปณิธาน