Contact

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042 323 464 ต่อ 211
www.scaj.stu.ac.th

วันเปิดทำการ : วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
วันปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ กุลสอน
สำนักวิจัย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
Phone 061 449 5397

Support Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจี รุจิฉาย
Phone 082 306 6100