ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจส่งบทความนี้หรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสารสำหรับนโยบายส่วนของวารสารรวมถึงแนวทางของผู้แต่ง ผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการตามขั้นตอน