ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์จัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่เป็นโฮสต์สำหรับอาจารย์ในการใช้งานวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems)