Information For Readers

เราสนับสนุนให้ผู้อ่านสมัครสมาชิกได้ฟรี เพื่อใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่สำหรับวารสารนี้ ใช้ลิงค์ลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้าแรกสำหรับวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนหรือผู้อ่านระดับหนึ่ง ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น