Contact

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Principal Contact

นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง
Phone 045617982

Support Contact

นางอำพร ไรกลาง
Phone 045617982