สืบเนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาด Covid-2019 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งปิดที่ทำการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างนี้ ผู้ที่ต้องการติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 080-6927098 และอีเมล : [email protected] หรือ [email protected] 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป