สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดทำการตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ดังนั้น ผู้ติดต่อวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-0704679 และที่อีเมล [email protected] ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ