The Study on Determinants of Entrepreneurial Investment: A Case Study in Phitsanulok

Authors

  • วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ภคพร วัฒนดำรงค์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2017.209658

Keywords:

Investment determinants, Enterpreneur, Phitsanulok

Abstract

Study on investment factors of entrepreneurs in Phitsanulok province. This article only shows the results of qualitative studies using in-depth interviews with 30 entrepreneurs Phitsanulok in 7 business sectors. The study found that the main factors contributing to the investment decision in Phitsanulok were: the location; the trend of provincial economic growth; direct experience of entrepreneurs who have invested in the area; policy of central headquarters; and volume of border trade. Data sources for investment planning or further expansion in Phitsanulok were: the experience of incumbent entrepreneurs already in the area and insider information from industry practitioners. But for medium-sized businesses, data from R&D was relied heavily upon before making a new investment decision, as well as data from financial advisors of the business. The satisfaction level with the services that entrepreneurs experienced on investment in Phitsanulok province, regarding travel, food, accommodation, facilities and basic infrastructure is averagely acceptable. Only some amendments are needed, including improvement of infrastructure and services in some areas, especially about traffic jams during rush hours as well as the sub-standard government services in various activities. Business investors in general agree that even though Phitsanulok has prospect as the center of the region, the province is not quite ready in many ways. The government should promote the allocation of budget for infrastructure development in the province as well as for laborers’ continuous skill development. The ASEAN Economic Community does not negatively impact the investment climate. It should rather leads to product and service improvement.

References

กฤษฎา สังขมณี. 2553. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่บริเวณชะอำ หัวหิน ปราณบุรีและสามร้อยยอด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

จันทนี อรุณสุวรรณ. (2550). วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย. การค้นคว้าแบบอิสระบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภคพร วัฒนดำรงค์, ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ, และ วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์. 2559. รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยกำหนดการลงทุนของผู้ประกอบการจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. ธันวาคม 2559. กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. 2003. A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development. Journal of Business Venturing, 18(1): 105-123.
Audretsch, D. B., & Fritsch, M. 2000. Geography of Firm Births in Germany. Regional Studies, 28(4): 359-365.

Bialowolski, Piotr and Dorota Weziak-Bialowolska (2013). External Factors Affecting Investment Decisions of Companies. Economics Discussion Papers, No 2013-44, Kiel Institute for the World Economy. Retrieved as of November 9, 2017, from http://www.economicsejournal.org/economics/discussionpapers/2013-44.

C. Ma, L. J., & Cui, G. 2002. Economic transition at the local level: Diverse forms of town development in China. Post-Soviet Geography and Economics, 43 (2), 79-103.

Carter, N. M., Gartner, W. B., Shaver, K. G., & Gatewood, E. J. 2003. The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18: 13-39.

Caulkins, D. D., & Peters, C. 2002. Grid-Group Analysis, Social Capital, and Entrepreneurship Among North American Ethnic Groups. Cross-Cultural Research, 36(1): 48-72.

Cheng L. K. & Kwan Y. K., 2000, 'What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience', Journal of International Economics, vol. 51, pp.379-400.

Chhorn, Theara; Jirakorn Sirisrisakulchai, Chukiat Chaiboonsri, Jianxu Liu. Online Published: February 13, 2017. Joint Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) Inflow in Cambodia: A Panel Co-integration Approach. Robustness in Econometrics. Volume 692, pp. 615-635.

Collits, P. 2000. "Small town decline and survival: trends, success factors and policy issues." Future of Australia’s Country Towns Conference at La Trobe University, Bendigo, Australia. 2000. In academia.edu, access as of 03 June 2017.

Davidsson, P. and Henrekson, M. 2002. Determinants of the prevalance of start-ups and high-growth firms. Small Business Economics, 19 (2), 81-104.

Dunn, T., & Holtz-Eakin, D. 2000. Financial Capital, Human Capital, and the Transition to Self-Employment: Evidence from Intergenerational Links. Journal of Labor Economics, 18(2): 282-305.

Jones J. & Wren C. 2008. 'FDI location across British regions and inward investment policy', SERC Discussion paper, Spatial Economics Research Centre, vol. 13.

Kazeem Bello Ajide & Olukemi Lawanson. 2012. “Modelling the Long Run Determinants of Domestic Private Investment in Nigeria” Asian Social Science; Vol. 8, No. 13; 2012. (pp. 139-152). Online Published: October 18, 2012 doi:10.5539/ ass.v8n13p.139.

Keskpaik, A. 2006. Manufacturing on the Estonian Islands: Trends and Prospects. Journal of Small Business & Entrepreneurship. Vol. 19, No. 4. pp. 409-418.

Makabenta M. P. 2002. 'FDI location and special economic zones in the Philippines', Review of Urban & Regional Development Studies, vol. 14, no. 1, pp. 59-77.

Parker, S. C. 2003a. Does Tax Evasion Affect Occupational Choice? Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 65(3): 379-394.

Parker, S. C. 2003b. Asymmetric Information, Occupational choice and Government policy. The Economic Journal, 113(490): 861-882.

Porter, Michael E. 1998. Clusters and the new economics of competition. (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review.

Tan, Kun. 2017. Generic Internationalization Strategies of Emerging Market Multinationals: The Case of Chinese Firms. Advances in Economics and Business. 5(2): pp.83-94.

Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D., & Thurik, R. 2001. An Eclectic Theory of Entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper. The Netherlands.

Walther, O. 2014. Border Markets: An Introduction. Articulo - Journal of Urban Research [Online], 10 | 2014, Online since 08 October 2014, connection on 02 June 2017. URL : http://articulo.revues.org/2532 ; DOI : 10.4000/articulo.2532.

Westhead, P., Ucbasaran, D., & Wright, M. 2004. Experience and Cognition: Do Novice, Serial and Portfolio Entrepreneurs Differ? Paper presented at the 13th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB) 2004 Conference (May).

Downloads

Published

2018-12-26

How to Cite

ฤกษ์วรารักษ์ ว., วัฒนดำรงค์ ภ., & พูลเจริญ ณ. (2018). The Study on Determinants of Entrepreneurial Investment: A Case Study in Phitsanulok. Community and Social Development Journal, 18(2), 83–95. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2017.209658

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)