แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน

Authors

  • กฤษติญา มูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2016.95166

Keywords:

Service Quality, Three Star Hotel Business, ASEAN Tourists

Abstract

This article aims to study....

Downloads

How to Cite

มูลศรี ก. (2016). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน. Community and Social Development Journal, 17(1), 19–32. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2016.95166

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)