การพัฒนากลยุทะ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีษะเกษ

Authors

  • พลพัทธชัย งามแสง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2016.95168

Keywords:

Management Strategies, Development

Abstract

This research aims:

Downloads

How to Cite

งามแสง พ. (2016). การพัฒนากลยุทะ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีษะเกษ. Community and Social Development Journal, 17(1), 33–46. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2016.95168

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)