กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่

Authors

  • พรสวรรค์ จันทวงศ์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95172

Keywords:

klong Bucha

Abstract

The research

Downloads

How to Cite

จันทวงศ์ พ. (2015). กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 16(2), 17–28. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95172

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)