แนวทางการพัฒนาสักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Authors

  • อรวี บุญนาค สาขาวิชาภาษาไทยและศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95174

Keywords:

Tourish Potential, Kanchanaburi, ASEAN Community

Abstract

This research

Downloads

How to Cite

บุญนาค อ. (2015). แนวทางการพัฒนาสักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Community and Social Development Journal, 16(1), 1–16. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95174

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)