การจัดการความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • ทัศนีพร ประภัสสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95865

Keywords:

-

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

The Knowledge Management Process to Develop Product Designs and Analyze Community Business Potential, Luang Nua Community, Doi-Saket District, Chiang Mai

The objectives of the research are: 1) to study the community’s needs in term of product design 2) to find out the community potential in running community business 3) to study the product design techniques: the steps, the attitude, the environment and community capital which effect the designs. Moreover, the marketing and running-business process which based on the sufficient economy theory of the King Rama IX are analyzed. The Knowledge management process along with the Participatory Action Research and the Qualitative Research are used to find out the research results.

The findings are that the community can work on the 9 projects to develop their own product design to reach the community product standard, the community potential in running business based on the sufficient economy theory are acceptable. Besides, it is found that the members of the community business gain the effectiveness to develop their own potential in running business and designing the products and are proud to pass on those to the next generations.

From the Knowledge management process, it is found that the members of the community business are eager to develop their own potential in running business and designing the products. They also record their knowledge and wisdom in the form of booklets and CD in order to pass on their success. In tern of the business competition, they build an outside business cluster and start Baan Luang-Nua community business enterprise at Moo 7. These are the good example for Chiang Mai Rajabhat University students to learn from and to use the community as their classroom.

The suggestion on conducting research in the community is that any development process on community must be planned in every step, especially with the participation of every community leader in order to gain the good understanding. The recommendations on the further studies are: 1) the different pattern of knowledge management in the community 2) the pattern of career support by the local administrative organization 3) the knowledge management on of local wisdom to construct local community curriculum, and 4) the project evaluation on community educational management by own community.

Downloads

How to Cite

ประภัสสร ท. (2010). การจัดการความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 11(2), 53–71. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95865

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)