การแปรรูปเยลลี่จากน้ำใบบัวบกด้วยวิธีอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ

Authors

  • จินตนาพร สังข์ขำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อรุณี อภิชาติสรางกูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกตุการ ดาจันทา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95868

Keywords:

pennywort juice, dried jelly, drying and vacuum infrared

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Processing of Dried Jelly from Pennywort Juice by Vacuum Infrared

Jellies made from pennywort juice were dehydrated by vacuum infrared technique with temperature, 40, 50 and 60°C, subsequently, the color values, total phenolic compounds, total carotenoids as well as bioactive components (asiatic acid) were determined with HPLC. The dehydrated jelly processed at temperature 50oC gave rise to products with the highest quantity of asiatic acid also achieved high amount of total phenolic compounds and total carotenoids remaining in the products. 

Downloads

How to Cite

สังข์ขำ จ., อภิชาติสรางกูร อ., & ดาจันทา เ. (2010). การแปรรูปเยลลี่จากน้ำใบบัวบกด้วยวิธีอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ. Community and Social Development Journal, 11(2), 97–105. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95868

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)