คุณภาพของชาใบบัวบกที่ทำแห้งโดยเครื่องอบแบบอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ

Authors

  • จรรยา โท๊ะนาบัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95869

Keywords:

ชา, อินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ, tea, pennywort, vacuum infrared dryer

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Quality of Pennywort Tea Dehydrated by Vacuum Infrared Dryer

The aims of this study was to assess the physical, chemical and microbiological properties of pennywort tea dehydrated by vacuum infrared. Three levels of temperature, 40 50 and 60oC were studied. To follow Thai product standard for tea, all pennywort tea samples were dehydrated to the moisture content less than 8%. The result showed that dehydration using vacuum infrared at 60oC, pressure 70 mbar for 1.40 hours was the optimum condition for processing tea because it displayed highest greeness. In addition, it comprised of high concentration of asiaticoside, carotenoid compound and phenolic compound compared to the others. The microbiological study showed that all tea samples had total micro organism, yeast & mold and E coli followed Thai product standard for tea.

Downloads

How to Cite

โท๊ะนาบัตร จ. (2010). คุณภาพของชาใบบัวบกที่ทำแห้งโดยเครื่องอบแบบอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ. Community and Social Development Journal, 11(2), 107–115. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95869

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)