ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีต่อเนื้อสัมผัสของแกงกระด้างเชียงใหม่

Authors

  • นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ธีรภรณ์ จอมเมือง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95972

Keywords:

แกงกระด้าง, สารเพิ่มความคงตัว, เนื้อสัมผัส, Kra Dang Curry, Stablizers, Texture

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Effect of Stabilizers on the Texture of Chiang Mai Kra Dang Curry

Effect of stablizers on the texture of Chiang Mai Kra Dang curry was studied. Edible gelatin and agar were mixed with Kra Dang curry ingredients in four levels as 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2.5%, respectively. The results showed that the hardness of Kra Dang gel which measured by the texture analyzer and reported as compression force and work of compression raise gradually when increasing the levels of stabilizers. The texture analysis also related to sensory evaluation. Generally, panelists preferred agar added in Kra Dang curry to traditional one. In practical, we suggest that the Lanna cookers should to mix 1% agar with Kra Dang curry in order to maintaining the optimum hardness and selling in long period without rapid melting.

Downloads

How to Cite

ปัญโญใหญ่ น., & จอมเมือง ธ. (2011). ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีต่อเนื้อสัมผัสของแกงกระด้างเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 12(1), 19–28. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95972

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)