การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่บ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ประดิษฐ์ เสมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95985

Keywords:

การจัดการ, การติดตามตรวจสอบ, ทรัพยากรน้ำ, คุณภาพน้ำ, ชุมชน, Management, Monitoring, Water Resources, water Quality, Communities

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

The Study on Water Resources Management in Ban Eake Village Sanpayang Sub District Mae Tang District Chiang Mai Province

The study on the local management, water quality and quantity monitoring in Ban-eage Village, Tambol San-payang, Mae Tang District by using aquatic organism and simply physico-chemical technique and the interview secondary data carried out from December 2008 to November 2009. The water quantity and quality in Ban-eage Village were classified as moderate and moderate to good situation by using the physical, chemical and some biological technique. The Ban-eage Village had a success in management of water quality and quantity by setting the local administration. The results from water quality and quantity, distribution of organism and the local management were calculated to issue the easy technique for biomonitoring techniques. The macro algae and aquatics insect could be used as primary indicator for water quality and quantity monitoring in this area.

Downloads

How to Cite

คุณประดิษฐ์ ท., & เสมณี ป. (2011). การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่บ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 12(2), 35–44. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95985

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)