แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬายิมนาสติกของนักกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

Authors

  • ราชวัตร แก้วปัญญา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วัฒนา สุทธิพันธุ์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นำชัย เลวัลย์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95993

Keywords:

แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬายิมนาสติก, นักกีฬายิมนาสติก, Motivation for selecting to play Gymnastics of Gymnastics Athletes in the 39th National games

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Motivation for Selecting to Play Gymanstics of Gymanstics Athletes in the 39th National Games

The purpose of this research was to study and compare the Motivation for Selecting to play Gymnastics of Gymnastics athletes in the 39th national games. The subjects of 167, Men Artistic Gymnastics 100 persons, Rhythmic Gymnastics 33 persons and Aerobic Gymnastics 34 persons. The thing was used for Integration results is questionable form which researcher have created and analyzed results by Distributing Frequency, Percentage, Standard deviation, and T-test.

The results

1. Motivation for selecting to play Gymnastics of Gymnastics Athletes in the 39th National games is intrinsic motivation and extrinsic motivation are very good quality for both.

2. Motivation for selecting to play Gymnastics of Gymnastics Athletes in the 39th National games more than men and women players were not different.

3. Motivation for selecting to play Gymnastics of Gymnastics Athletes n the 39th National games who have an experience less than 4 years with Athletes in who have an experience more than 4 years results aren’t different.

Downloads

How to Cite

แก้วปัญญา ร., สุทธิพันธุ์ ว., & เลวัลย์ น. (2011). แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬายิมนาสติกของนักกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39. Community and Social Development Journal, 12(2), 99–110. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95993

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)