การเพาะเลี้ยง Botryococcus brauii ในไบโอรีแอคเตอร์ที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก

Authors

  • ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95994

Keywords:

ไบโอรีแอคเตอร์, การปนเปื้อน, สาหร่าย, bioreactor, contamination, algae

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Cultivation of Botryococcus Braunii in Plastic-Bottle Bioreactor

Recycle drinking water bottles were modified to be bioreactor for growing biofuel producer green algae, Botryococcus braunii. The HEPA disk air filters were attached to supply clean air to the liquid nutrient media inside the bottles. Sterilizing the bottles and all accessories with ozone for 4 hours and adding some anti-contaminant agents (ampicillin, benlate, acetylsalicylic acid, hydrogen peroxide and sodium hypochloride) could replace the traditional sterilizing process (autoclaving).

Downloads

How to Cite

ทะพิงค์แก ธ. (2011). การเพาะเลี้ยง Botryococcus brauii ในไบโอรีแอคเตอร์ที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก. Community and Social Development Journal, 12(2), 111–119. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95994

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)