การใช้พืชสมุนไพรผสมอาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปลานิล

Authors

  • วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ประธาน วาดวิจิตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95996

Keywords:

กวาวเครือขาว, กระชาย, มะขามป้อมดิน, ฮ้อสะพายควาย, โด่ไม่รู้ล้ม, Pueraria mirifica, Boesenbergia pandurata, Phyllanthus urinaria, Thailentadopsis tenuis and Elephantopus scaber

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

The Culture of Tilapia by Additived Feed Herb

The culture of reversal tilapia by additived feed herb Pueraria mirifica, Boesenbergia pandurata, Phyllanthus urinaria, Thailentadopsis tenuis and Elephantopus scaber. The different concentrations (0, 20, 40 and 60 g/kg). Result found that weight of tilapia was highest in Elephantopus scaber (161.79 grams), follow by Thailentadopsis tenuis (133.47 grams), Phyllanthus urinaria (127.56 grams) Pueraria mirifica (124.90 grams) and Boesenbergia pandurata (120.44 grams). Tretment with Thailentadopsis tenuis gave a longest length of tilapia. (19.65 centimeter). The highest weight (151.55g) was obtained on treatment with Elephantopus scaber at concentration of 40 gram/feed 1 kg significant difference (P<0.05)

Downloads

How to Cite

แก้วตาปี ว., & วาดวิจิตร์ ป. (2011). การใช้พืชสมุนไพรผสมอาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปลานิล. Community and Social Development Journal, 12(2), 121–131. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95996

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)