ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains

Main Article Content

ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท์

บทคัดย่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเสน่ห์และ   ความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศสเปนนั้นคือ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีศิลปะรูปแบบผสมระหว่างศิลปะแบบคริสต์กับศิลปะแบบมุสลิม/อิสลาม ดังที่พบในโบราณสถานสำคัญต่าง ๆ ของเมืองมรดกโลกอย่าง กอร์โดบา (Córdoba) เซบียา (Sevilla) และกรานาดา (Granada) และเมืองขึ้นชื่อทั้งสามนี้มักจะรวมอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของบริษัท  นำเที่ยวหรือของผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศสเปน

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ