เทพทันใจ จากนัตเมียนมาสู่เทพไทย

Main Article Content

ศุภรัตน์ ตี่คะกุล

บทคัดย่อ

          ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาจำนวนมากนอกจากจะเดินทางเที่ยวชมวัฒนธรรมด้านต่างๆแล้ว การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมียนมายังเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทย นัตโบโบจี ที่เจดีย์โบตะเถ่า หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเทพทันใจนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย กระแสความนิยมของเทพทันใจทำให้เกิดการสร้างรูปเคารพเทพทันใจในประเทศไทยขึ้นหลายแห่ง รวมทั้งวัตถุมงคลเทพทันใจ ตลอดจนการนำเทพทันใจไปผสมผสานกับสิ่งศักดิ์ของวัดเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาทำบุญที่วัดมากขึ้นด้วย   แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของวัดในยุคที่กระแสของเทพทันใจกำลังเป็นที่นิยม  ทั้งนี้แม้คนไทยจะนิยมสักการะขอพรกับเทพทันใจมากแค่ไหนก็ตาม แต่เทพทันใจก็ยังไม่สามารถช่วยละลายอคติทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับเมียนมาได้ทั้งหมด ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558

Article Details

บท
บทความวิชาการ