บทวิจารณ์หนังสือ สระมรกต

Main Article Content

บุปผา บุญทิพย์

บทคัดย่อ

สระมรกต  รวมบทกวีพม่า หนังสือที่นำมาวิจารณ์ เป็นบทกวีของกวีหลาย ๆ คนประพันธ์ขึ้น และ อู วิน เผ รวบรวมเป็นภาษาพม่า อัจฉรา สมบูรณ์ นำมาแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์ที่ร่างกุ้ง  (Rangoon)  เมื่อ ค.ศ. 1972 ใน        ชื่อว่า  Mya Kantha โครงการแปลวรรณกรรม        เพื่อนบ้าน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2531 ต้นฉบับเป็นภาษาพม่า

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ