เกาหลีปี 2553: วันนี้ที่เปลี่ยนไป (Korea in 2010)

Main Article Content

ดร. ดำรงค์ ฐานดี

บทคัดย่อ

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นอาจารย์อาคันตุกะที่มหาวิทยาลัย Seoul National University เป็นเวลาสามอาทิตย์ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ซึ่งเป็นเวลานานพอที่จะสังเกตและเข้าถึงสังคมเกาหลีใต้ได้บ้าง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีโอกาสไปเยือนหลายครั้ง แต่ก็ เป็นเวลาครั้งละสองสามวันเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา จึงหาโอกาสทำการศึกษาสังคมเมืองโสมได้น้อยมาก หรือแทบไม่ได้เลย  เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องสัมมนา ดังนั้น การใช้ชีวิตแบบคนทำงานพื้น ๆ ในครั้งนี้จึงมีเวลามากพอที่จะสังเกต สัมภาษณ์ และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก และในชนบทบางส่วน จึงมีเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟัง

Article Details

บท
บทความวิชาการ