บทวิจารณ์หนังสือ จาก “แก้วจอมแก่น” ถึง “แก้วจอมซน” : วรรณกรรมที่อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

แก้วจอมแก่น กับ แก้วจอมซน เป็น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า “แว่นแก้ว” ซึ่งทรงกล่าวถึงที่มาของพระนามนี้ว่า “ชื่อ ‘แว่นแก้ว’ นี่ตั้งขึ้นเอง เพราะตอนเด็ก ๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลง น้อยไจยา นางเอกชื่อแว่นแก้ว”

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ