Die Untersuchung zum mysteriösen Tod von König Ludwig II. von Bayern การศึกษาโศกนาฏกรรมลึกลับของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย

Main Article Content

Lawinee Puranasakul

บทคัดย่อ

Abstract

Wenn man über die Sehenswürdigkeiten in Deutschland redet, wird man außer dem Brandenburger Tor an Schloss Neuschwanstein denken. Dieses Märchenschloss wurde von König Ludwig II. von Bayern errichtet. Leider ist der König zu früh gestorben. Mein Interesse an diesem Thema rechtfertigt sich aus dem Zweifel an seinem Tod und allen bisherigen aufgestellten Hypothesen.

Die vorliegende Arbeit verfolgt zum Einem das Ziel, die Todesursache vom König Ludwig II. zu diskutieren. Was steckt eigentlich hinter dem geheimnisvollen Schicksal des bayrischen „Märchenkönigs“? Bis heute stellen die Forscher zahlreiche Hypothesen zum Tod des Königs auf, weil sein Todesfall noch mysteriös bleibt. Wurde er erschossen oder ertrank er im Starnberger See? Die Untersuchung zeigt, dass seine wahre Todesursache nicht von allen Hypothesen bis in der gegenwärtigen Zeit von den Forschern aufgeklärt werden kann, denn ohne Erlaubnis des Hauses Wittelsbach darf die Obduktion nicht wieder aufgenommen werden. Das ist der Kern des Problems. Durch die Authentizität des Problems eignet sich dieses Thema zum Anderen für einen handlungsorientierten Landeskundeunterricht,bei dem die Lernenden nicht nur die Fakten lernen, sondern sich aktiv und diskutierend mit dem Thema auseinandersetzen können. Zudem ist bekannt, dass das Thema Tod, besonders wenn es sich um mysteriöse Umstände beim Tod eines Königs handelt, mit einem Tabu belegt ist, deswegen werden die Anregungen zur Unterrichtsplanung schließlich gegeben.

บทคัดย่อ

เมื่อเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนี นอกจากประตูบรันเดนบัวร์เกอร์ทอร์แล้ว เรามักจะนึกถึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิก ที่สอง แต่น่าเสียดายที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเร็วกว่าเวลาอันควร ความสนใจของผู้เขียนในการศึกษาเรื่องนี้เกิดจากความสงสัยเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระองค์และข้อสมมติฐานทั้งหลายที่มีการตั้งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายอันแรกในการทำบทความวิชาการครั้งนี้คือ การศึกษาหาสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 และโชคชะตาอันลึกลับของกษัตริย์แห่งบาวาเรียผู้ได้รับฉายาว่า “กษัตริย์แห่งเทพนิยาย” จวบจนถึงปัจจุบันเหล่านักวิชาการยังคงพยายามหาสาเหตุการสิ้นพระชนม์โดยมี การตั้งสมมติฐานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลอบปลงพระชนม์โดยการถูกยิง หรือทรงจมน้ำที่ทะเลสาบชตานแบร์ก

            จากผลการศึกษาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานทุกข้อที่ถูกตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันโดยนักวิชาการไม่สามารถอธิบายสาเหตุการสิ้นพระชนม์ที่แท้จริงของพระองค์ได้ เนื่องจากราชสกุลวิทเทลส์บาคไม่อนุญาตให้มีการชันสูตรพระศพอีกครั้งซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของเรื่องนี้ จากปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่เป้าหมายที่สองในการทำบทความนี้เพื่อการสอนวิชาวัฒนธรรมศึกษาเยอรมันโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนดังกล่าวนอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนยังได้ทำกิจกรรม ปรึกษาหารือกัน นอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องความตายโดยเฉพาะ

Article Details

บท
บทความวิชาการ