บทวิจารณ์หนังสือ BANGKOK VANISHING : ผู้ชายฝรั่งและเมืองไทย ในนวนิยายการเดินทางตะวันตกร่วมสมัย

Main Article Content

ดร. นพมาตร พวงสุวรรณ

บทคัดย่อ

นวนิยาย เรื่อง Bangkok Vanishing  ของEric Rogersนักเขียนชาวอเมริกันหน้าใหม่ที่             ได้เริ่มต้นการเขียนนวนิยายการเดินทางที่มี               เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองไทย/กรุงเทพมหานคร           (Set in Thailand/Bangkok) ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดย The Exotic Press Printing  เพื่อจำหน่ายปลายปีเดียวกันในประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และในเดือนมีนาคมปีถัดมาได้วางจำหน่ายในเมืองไทย

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ