การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เมื่อโลกถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

          เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค AI (ปัญญาประดิษฐ์) เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และวิธีคิดต่อการเรียนรู้ทักษะหรือรูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่สิ่งเดิมๆ อีกต่อไป เทคโนโลยีจะกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงและแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกับคนอื่นผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้ทุกคนสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง และเรียนรู้ร่วมกันได้ ตั้งแต่ภาคการผลิต ภาคการเกษตร การค้าปลีก รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน  แล้วเราจะเตรียมตัวให้เข้าสู่โลกอนาคตและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ได้อย่างไร


          หากพูดถึงกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในสังคมไทย ณ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บล็อคเชน (Blockchain) กำลังเป็นที่สนใจและถูกจับตามอง ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา กฎหมาย รวมถึงการดูแลสุขภาพ  เนื่องจากบล็อคเชนคือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกรรมหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง เทคโนโลยีบล็อคเชนเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain)  ที่ทำให้บล็อคของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุกๆ คน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ เทคโนโลยีบล็อคเชนมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำธุรกรรมออนไลน์ มีส่วนช่วยลดขั้นตอนระบบการทำงานให้ง่ายขึ้น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นเทคโนโลยีบล็อคเชน เข้ามาปฏิวัติในภาคการศึกษาด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงภาคการศึกษาชั้นนำของโลกด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป พร้อมเข้าถึงโปรแกรมการศึกษา หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากนี้บล็อคเชนยังช่วยให้ประวัติการศึกษา ทรานสคริป และใบปริญญาของนักเรียน นักศึกษา นั้นมีความโปร่งใส เพราะข้อมูลในบล็อคเชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ  


          ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปนั้นจะมีบทบาทต่อโลกในอนาคตอันใกล้ และยังเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำภาครัฐและภาคธุรกิจที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทั้งหลาย จะต้องเข้าใจเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม


          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรับมือต่อความท้าทายที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ วารสารปัญญาภิวัฒน์ฉบับนี้ จึงขอเป็นส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บทความเรื่อง “เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โจทย์ใหม่ทางการตลาด” และบทความเรื่อง “Effects of Strategic Accounting Practice Process Orientation and Accounting Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) Auto Parts Businesses In Thailand”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มหาสินไพศาลท. (2018). การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เมื่อโลกถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน. Panyapiwat Journal, 10(2). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/143016
Section
Editor Note

Most read articles by the same author(s)