โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม

Main Article Content

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ภาพและเสียงมีคุณภาพสูงขึ้น มีช่องรายการในการรับชมมากขึ้น และสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น รวมทั้งยังสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย เช่นประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณลดสภาพกึ่งผูกขาดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยสร้างมาตรฐานการรับชมในระดับสากลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสังคมได้ เช่น ปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น การควบคุมการดำเนินงานของผู้ประกอบการโทรทัศน์มีความยากลำบากมากขึ้น และกล่องแปลงสัญญาณอาจไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. (1). โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม. Panyapiwat Journal, 5, 280-298. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20117
Section
Academic Article