Libra สกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนโลกเพียงปลายนิ้วสัมผัส

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

 โลกยุคดิจิทัลทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปและการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ซึ่งในอนาคตเราจะสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยปลายนิ้วสัมผัสเหมือนการส่งสติ๊กเกอร์ในไลน์แอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมต่ำงๆ เพราะระบบการเงินในอนาคตจะไม่ได้ผูกอยู่กับสถาบันการเงินหรือธนาคารใดธนาคารหนึ่งอีกต่อไป
     เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก (Facebook) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Social Media รายใหญ่ของโลกร่วมกับองค์กรระดับโลก อย่างเช่น MasterCard, PayPal,Visa, eBay, Spotify, Uber และ Lyft ได้ประกาศ
เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง โดยใช้ชื่อว่า ลิบรา (Libra) ซึ่งจะเริ่มให้บริการในต้นปี 2020 ลิบรา คืออะไรมีผลกระทบอย่างไรกับโลกใบนี้
     ลิบรา คือ สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกใหม่จากเฟซบุ๊ก (Alternative Currency) โดยอิงบนพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง เป็นระบบที่ไม่มีใครเป็นศูนย์กลาง (decentralized) โดย
เป้าหมายหลักของสกุลเงินลิบราคือ การเป็นสกุลเงินหลักของโลกที่จะทำให้ธุรกรรมการเงินของโลกง่ายขึ้น คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินด้วยต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ซึ่งเราสามารถใช้ลิบราในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการต่างๆ บนโลกออนไลน์ การใช้จ่ายเงินลิบรำต้องทำผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
     ทั้งนี้เฟซบุ๊กได้สร้างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ของตัวเองขึ้น ชื่อว่า Calibra ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัย ผู้ใช้สามารถโอนจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลการทำธุรกรรมทางการใช้เงินรั่วไหล
เนื่องจากข้อมูลการใช้จะไม่ผูกกับแอคเคานต์เฟซบุ๊กของผู้ใช้
     อย่างไรก็ตามลิบราอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกมากมาย ต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบำลประเทศต่างๆ คณะกรรมาธิการธนาคาร วุฒิสภาสหรัฐได้ออกคำสั่งระงับการดำเนินการเรื่องเงินดิจิตอลสกุลลิบราของเฟซบุ๊กออกไปก่อน ด้วยเกรงว่าเงินดิจิทัลสกุลลิบราจะสร้างผลกระทบทางการเงิน การธนาคาร และโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหล รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ อันอาจเกิดจากการซื้อ การขาย โดยกล่าวอ้างถึงหลายๆ เหตุการณ์ เช่น การที่เฟซบุ๊กเกิดการรั่วไหลของข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น ถึงตอนนี้คงพอบอกได้ว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป
     วารสารปัญญาภิวัฒน์ขอเป็นสื่อกลำงในการเผยแพร่และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล การพัฒนาระบบสารสนเทศในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเสนอขอสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์และเราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลไปด้วยกัน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มหาสินไพศาล ท. (2019). Libra สกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนโลกเพียงปลายนิ้วสัมผัส. Panyapiwat Journal, 11(2). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207296
Section
Editor Note

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>