เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในยุค Digital Disruption

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

โลกในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องของความเร็ว และการมาของปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้หลายๆ คนเกิดความกลัวและวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจแบบเดิมๆ หรืออาชีพบางอาชีพมีโอกาสที่จะถูก Disruption มากขึ้น แล้วเราจะเรียนรู้และก้าวไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มหาสินไพศาลท. (2019). เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในยุค Digital Disruption. Panyapiwat Journal, 11(3). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/232602
Section
Editor Note

Most read articles by the same author(s)