ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2016): ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)

					ดู ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2016): ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)
เผยแพร่แล้ว: 2017-06-26

Research Articles-Academic Articles