พาวาน : เครื่องที่ใช้ในพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชุมชนในสังคมชาวไทยกูย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Authors

  • กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Keywords:

พาวาน, พิธีกรรม, แซนอาหยะจูย, ชาวไทยกูย, Pha-warn, spirit worshiping, Kuy people

Abstract

Kuy people have the way of life and livings based on the natural resources the people have a belief in supernatural such as ghosts, ancestor spirit for long time ago. That belief becomes a ritual which called in the Kuy language “Saen A-ya”.it is a ritual of worshiping to the holy Spirit which stay in Prasat Ban Pho-sri-tart. It is a worship activity would be an annual ritual held in every year before they going to plant or farming at Ban Pho-sri-tart Samrongtab Sub-district Surin province. Saen A-ya is a ritual of abundance of products of the farm and the ritual has procedure by follow the step of the activities and the worshiping things are the symbolic to communicate to the holy spirit in Prasat or sanctuary and it is become an annual ritual which take place once a year and inherited until now day.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-09-30