ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
เผยแพร่แล้ว: 2022-05-12

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 0857-6955 (print)  ISSN: 2697-374X (online)