ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 0857-6955 (print)  ISSN: 2697-374X (online)