วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” ฉบับนี้ขอร่วมไว้อาลัยให้แก่การจากไปอย่างสงบของบรรณาธิการท่านหนึ่ง นั่นคือ ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ นับตั้งแต่ตอนก่อตั้งวารสาร อาจารย์จุลชีพมีความเอาใจใส่และมักให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เสมอ แม้ตัวเองมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาต่อเนื่อง อาจารย์จุลชีพเป็นบุคคลที่มีความรักและความทุ่มเทให้แก่การทำงานวิชาการมาก อาจารย์ไม่เพียงหมั่นผลิตงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออกมา แต่ยังพยายามฝึกฝนลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วย การจากไปของอาจารย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา จึงถือเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับวงการ

สังคมศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงวารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” เอง อย่างไรก็ตามแน่นอนว่า ผลงานของอาจารย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการทูตและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะยังคงเป็นแหล่งความรู้อันอุดมสำหรับนักศึกษาและใครก็ตามที่มีความสนใจต่อไปอีกเนิ่นนานอันที่จริง ควรเพิ่มเติมด้วยว่า ช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” ต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างต่อเนื่อง คือเมื่อกลางปีที่แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ เพิ่งจากไปก่อนวันอันควรอย่างกะทันหัน เท่ากับว่า ทางวารสารต้องเสียบรรณาธิการไปถึง 2 ท่านภายในเวลา 2 ปี นับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านจิตใจมิพักกล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ยิ่งสร้างอุปสรรคและแรงกดดันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำวารสารทุกฝ่าย

 

กองบรรณาธิการ

วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ

เผยแพร่แล้ว: 26-12-2021