Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ติดต่อ 076-523094-7 ต่อ 1400

Principal Contact

จุฑามาศ จันทร์เกตุ
เจ้าหน้าที่วารสารวิชาการ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phone 089-874-1223

Support Contact

Jutamas Chanked