Information For Readers

ขอแนะนำให้ผู้อ่านสมัครเป็นสมาชิกวารสาร โดยใช้ลิงก์นี้เพื่อ ลงทะเบียน  การลงทะเบียนจะทำให้ท่านได้เป็นสมาชิกของวารสารและจะได้รับอีเมลแจ้งทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ฉบับใหม่ ทางวารสารมอบสิทธิ์สมาชิกในตำแหน่งผู้อ่าน (Readers) และรับอีเมลข่าวสารต่าง ๆ จากเราได้ ทั้งนี้ ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมั่นใจว่า ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น