วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางและบุคคลทั่วไปที่น่าสนใจโดยการจัดระเบียบวารสารรายเดือน 6 เผยแพร่ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Print ISSN : 2286 - 7171
Online ISSN :  2672 - 9024

Vol. 18 No. 1 (2023): January-June 2023

Published: 2023-06-29

IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS TARIFF APPEAL OF THE CUSTOMS DEPARTMENT

Wipak Mugnopparut, Noppadol Udomwisawakul, Chamnian Rajphaetyakhom

1-18

MUSICAL IDENTITY OF SOI PLAENG LAM TAD FROM THE PHO WANG TAE-MAE SRINUAN GROUP

Patcha Noisa-ard, Supunnee Leauboonshoo, Sarisa Prateepchuang

50-64

THE STUDY OF SLANGS USAGE IN BEAUTY PAGEANT FACEBOOK FAN PAGES AMONG THAI FANS

Sita Yiemkuntitavorn, Attapol Moungsawad, Thanaroht Sitthatheerawat

156-171

OPERATIONAL EFFICIENCY OF LOW-COST AIRLINES BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Ananya Sindhusen, Napapa Pataragamonepong, Kongsak Chomchum

223-238

DESIGN AND DEVELOPMENT GUIDELINES FOR BATIK PRODUCTS, BAN NA TOEI, THAI MUEANG DISTRICT, PHANG NGA PROVINCE

Theerakan Pokaew, Thawatchai Tumthong, Chattawat Na Takuathung, Onuma Kulnuy, Sirikhwan Heemiad, Hatthiya Sulum

239-254

DESIGN THINKING FOR PARTICIPATORY ORGANIC FARMING COMMUNITY PRODUCT DEVELOPMENT

Trimas Phunphon, Piyaphong Yongphet, Pinyapat Nakpibal

255-275

View All Issues

ISSN : 2286-7171 (Print)
ISSN : 2672-9024 (Online)