คนไทยและการก่อตัวเป็นชุมชนไทยในเอเชีย

Main Article Content

พัทยา เรือนแก้ว

Abstract

Based on the findings of the study on Thais and the formation of Thai communities in Singapore, Malaysia, Vietnam, Taiwan and Japan, this paper discusses the process of the formation of Thai communities in these Asian countries. Appling the concept of Simmel on “Vergesellschaftung” (Simmel 1908) it will look for the outcomes of the various kinds of migration from Thailand to these countries, what they will result in. The paper begins with the narrations on transnational migration from Thailand to Singapore, Vietnam, Malaysia, Taiwan and Japan and points out that the main Thai groups there consist of labourers (expatriates, skilled, semi and unskilled), spouses and students. Because migrant's life and situation is dynamic, it can change over time and under certain circumstances. So many Thai migrants in the destination become settlers. Furthermore, an individual does not stand alone but interacts with co-migrants, forms groups, society and network in the receiving country. ณะ It can be seen that Thai communites ermerges which refers to a series of common qualities and a specific potential for social interaction.


 


Keywords: transnational migration from Thailand to Asian countries, Thais outside Thailand, Thai communities outside Thailand, formation of community, Vergesellschaftung

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรือนแก้ว พ. (2018). คนไทยและการก่อตัวเป็นชุมชนไทยในเอเชีย. PSDS Journal of Development Studies,Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University, 1(2), 92–136. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/148977
Section
บทความวิจัย
Author Biography

พัทยา เรือนแก้ว, pataya@gmx.com

หน่วยงานสังกัด             นักวิจัยอิสระ

ความสนใจทางวิชาการ    การย้ายถิ่นของหญิงและเด็กไทย รวมทั้งชุมชนไทยนอกประเทศไทย

วุฒิการศึกษา               ปริญญาเอกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bielefeld เยอรมนี

ที่อยู่ติดต่อกลับ             E-mail: pataya@gmx.com