ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ข้อมูลสำหรับผู้เขียน

ผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการตีพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา รวมถึงแนวทางที่ผู้เขียนจำเป็นต้องดำเนินการให้ตรงตามข้อกำหนดของวารสาร 

หากท่านศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ลงทะเบียนกับวารสารก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการตามขั้นตอน

แบบฟอร์มการเขียนบทความ (Article Writing Form)