ชนบทอีสานที่คงอยู่และเปลี่ยนไปในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ นภาพร อติวานิชยพงศ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-06-19