การออกแบบหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: "หลักสูตรจำลองโรงเรียน มศว รักษ์คลองแสนแสบ"

  • รุจน์ ฦาชา
  • แจ่มจำรัส ดีพร้อม
  • สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
  • อชิระ อุตมาน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-06-19