ประเด็นด้านสังคม เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับคนธรรมดาสามัญ

Main Article Content

เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อเลกซานเดอร์เ. (2021). ประเด็นด้านสังคม เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับคนธรรมดาสามัญ. PSDS Journal of Development Studies, 4(1), 12-18. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252519
Section
บทความพิเศษ