อย่างไรเรียกว่าพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

สุรัสวดี หุ่นพยนต์

Abstract

อย่างไรเรียกว่าพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ