นิเวศภูมิปัญญาการปรับตัวช่วงฤดูน้ำหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

คมลักษณ์ ไชยยะ

Abstract

 นิเวศภูมิปัญญาการปรับตัวช่วงฤดูน้ำหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยยะค. (1). นิเวศภูมิปัญญาการปรับตัวช่วงฤดูน้ำหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. PSDS Journal of Development Studies, 11(1). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/31028
Section
บทความวิชาการ