วิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008: ผู้หญิงความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนา

  • สุกฤตยา จักรปิง สุกฤตยา จักรปิง

Abstract

วิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008: ผู้หญิงความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.