ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงเพื่อสร้างความ เท่าเทียมทางเพศในบริบทสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • ทัชพร อังศุวิฑูร ทัชพร อังศุวิฑูร

บทคัดย่อ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงเพื่อสร้างความ เท่าเทียมทางเพศในบริบทสังคมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads