วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

Vol. 7 No. 2 (2563): ๋July-December 2020

Published: 2020-10-19

A Vocal Recital by Malliga Chompoo

malliga choompoo, Weerachat Premananda

19-33

View All Issues